Podstępny pan Bayes

Only a Bayesian Statistician is able to coherently explain the statement: If there is a 50-50 chance that something can go wrong, then 9 times out of ten it will. Anonim Za życia Tomasza Bayesa opublikowano dwie jego książki, w tym jedną anonimowo. Pierwsza z nich zawierała dowód na to, że celem boskiej opatrzności jest […]