Posts Tagged ‘popper’

tl;dr: ponieważ zarzut niefalsyfikowalności teorii ewolucji (sam Popper, panie!) wraca jak nieświeże sardynki, spisałem krótką odpowiedź, żeby mieć pod ręką. Jednym z zarzutów, który wyciąga się przeciw teorii ewolucji jest kryterium falsyfikowalności. Według najprostszej formy tego zarzutu,teoria ewolucji jest nauką historyczną (dotyczącą zdarzeń, które już nastąpiły), więc nie można jej sfalsyfikować, bo nie możemy niczego […]


Only a Bayesian Statistician is able to coherently explain the statement: If there is a 50-50 chance that something can go wrong, then 9 times out of ten it will. Anonim Za życia Tomasza Bayesa opublikowano dwie jego książki, w tym jedną anonimowo. Pierwsza z nich zawierała dowód na to, że celem boskiej opatrzności jest […]