Cytat na dziś: Adam Łomnicki i lustracja

Po raz drugi inny pan, przedstawiający się jako oficer kontrwywiadu, pojawił się u mnie dopiero w roku 1973. (…) Na pytanie mojego rozmówcy o cel mojego wyjazdu odpowiedziałem, że pragnę tam przestawić bardzo ważny model optymalizacyjny odłowu saren, a zanim zdążył zadać następne pytanie – przedstawiłem mu problem i główne założenia modelu, skupiając się na […]