[Nauka nie jest nigdy niczym dobrym, bo wprowadza, tylko zamieszanie, a de facto jest bardzo ograniczona i ułomna, więc nie warto się nią posługiwać]

Reklamy

Chciałbym przypomnieć jak odżywiają się króliki. Otóż króliki są roślinożerne i jedzą trawę, a trawy nie da się jeść, bo składa się głównie z celulozy. Trawę mogą jeść bakterie. Dlatego króliki – i inne trawożerne stworzenia – jedzą trawę per procura, hodując sobie w układzie trawiennym bakterie zdolne do jedzenia trawy, czyli trawienia celulozy, a następnie zjadając rzeczone bakterie. W różnych miejscach istoty żywiące się celulozą tę hodowlę zakładają. Krowy na przykład mają specjalnie przystosowany żołądek, składający się ze żwacza, czepca, ksiąg i trawieńca. Tak jest u wszystkich kręgowców i bardzo wielu innych zwierząt. Chociaż niektóre owady są w stanie same trawić celulozę, inne, takie jak termity, podobnie jak kręgowce zatrudniają do tego mikroby – bakterie i pierwotniaki.

Króliki nie mają ani ksiąg, ani czepca, ani nawet żwacza, i swoje bakterie hodują w jelicie grubym. Niestety, ma to pewną wadę; strawiony, gotowy do wchłonięcia pokarm znajduje się w miejscu, z którego do organizmu nie może trafić – bo wchłanianie odbywa się w jelicie cienkim, wcześniejszym fragmencie układu pokarmowego. Z jelita grubego strawiony pokarm może poruszać się już tylko w jedną stronę – na zewnątrz. Przez odbyt.

Dlatego właśnie króliki jedzą kupy.

I dlatego proszę was, nie bądźcie jak króliki, a jeśli już z jakichś powodów koniecznie chcecie, to nie mówcie o tym publicznie.


tl;dr: światem rządzą sieci bezskalowe. The rich get richer, w nauce jest tak samo, a Nobel to nagroda dla najbogatszych. Można zobaczyć filmik, a na końcu narzekam na to, że mnie nikt nie cytuje, i nikt nie bada nieznanych genów. Artykuł zacząłem pisać dwa lata temu, a teraz zmotywował mnie świetny artykuł z Atlantica.

Pierwszy powód jest taki, że robię się coraz starszy, a Nobla nie tylko nie dostałem, ale nawet nie zapowiada się, żebym go kiedyś dostał. To jest oczywiście dobry powód do zgorzknienia i narzekania, ale mam też lepsze racjonalizacje. Dojrzewały we mnie już od jakiegoś czasu, ale gdy przeczytałem artykuł Eda Yonga z „The Atlantic” zrozumiałem że tak mogę się pod tym podpisać.

Nauka jest wysiłkiem zespołowym i bardzo rzadko trafia się noblista, który zrobił coś w pojedynkę (czy nawet samotrzeć). Nagrody Nobla nie tylko promują błędną wizję nauki jako wysiłku samotnych geniuszy, ale notorycznie pomijają pewne grupy osób: kobiety, młodszych stażem, czarnych, żółtych… um, właściwie to wszystkie grupy naukowców z wyjątkiem uprzywilejowanych starych białych facetów, USBF1, którzy mieli to szczęście, że dożyli (z jednym wyjątkiem). Którzy w ogóle mieli szczęście, full stop, bo jak powiedział Sydney Brenner, mój ulubiony noblista (też skądinąd USBF),

Sposób na sukces to urodzić się we właściwym czasie i właściwym miejscu. Jeśli potrafisz tego dokonać, to odniesiesz sukces. Musisz tylko być otwarty i mieć trochę talentu.

The way to succeed is to get born at the right time and in the right place. If you can do that then you are bound to succeed. You have to be receptive and have some talent as well.

Cytat pochodzi z wywiadu, który w ogóle warto przeczytać.

W nauce niestety mamy do czynienia ze zjawiskiem, które nazywa się „preferencyjnym przyłączaniem” (preferential attachment), czyli zasadą „the rich get richer” – bogaci bogacą się jeszcze bardziej. Sława rodzi większą sławę, granty rodzą jeszcze większe granty itd. Co gorsza, autorytet rodzi większy autorytet, także poza dziedzinami, za które dany osobnik dostał Nobla. Mamy wśród noblistów przykłady denialistów klimatycznych, denialistów związku między HIV a AIDS, wiary w astrologię, wiary w Obcych w postaci fluorescencyjnych szopów praczy… no dobra, to wszystko to jest jeden noblista, ale nie jest odosobniony. Skoro jednak noblista coś mówi, to chyba nie mówi byle czego, prawda?2

Można sobie powiedzieć, tak jest ten świat urządzony, ale są jeszcze dwa przykłady tego zjawiska, które mnie wyjątkowo denerwują. Zanim je podam, pokażę, jak w praktyce działa preferencyjne przyłączanie.

Pomyślcie teraz o sieci komputerowej. W sieci komputerowej mamy węzły (komputery) i połączenia (kabelki sieciowe, czy nawet bezprzewodowe połączenia sieciowe). Większość komputerów ma jeden kabelek, ale są takie specjalne komputery – routery, serwery czy co tam, nie znam się – które mają tych kabelków fafnaście albo nawet pierdylion; tyle, że jest ich o wiele mniej, niż komputerów z jednym kabelkiem. Taka sieć nazywa się bezskalowa – przykładem takiej sieci jest po prostu Internet.

Jak zrobimy wykres, na którym na osi poziomej jest liczba kabelków sieciowych, a na osi pionowej liczba komputerów, które mają daną liczbę kabelków, to wyjdzie coś takiego:

W sieci powyżej jest jeden komputer z siedmioma połączeniami, jeden z pięcioma, za to dziesięć bez żadnego połączenia. To bardzo dobrze widać na rysunku po prawej: wykładniczo spadająca liczba komputerów wraz ze zwiększającą się liczbą kabelków.

Taka sieć powstaje właśnie w wyniku preferencyjnego przyłączania, co łatwo zasymulować. Poniższy filmik pokazuje, co dzieje się ze zwykłą siecią – nie bezskalową, tylko taką, w której wszystkie komputery mają mniej więcej tyle samo kabelków. W każdym kadrze dokładany jest jeden węzeł zgodnie z zasadami preferencyjnego przyłączania. Zauważcie, jak szybko sieć staje się bezskalowa:

Bardzo ciekawym przykładem sieci bezskalowych jest sieć publikacji naukowych. Każdy artykuł naukowy powołuje się na inne artykuły naukowe, czyli je cytuje. Cytowania to waluta nauki: liczysz się tyle, ile masz cytowań3. Są jedyną w przybliżeniu obiektywną miarą tego, jak ważne jest jakieś badanie4. Służą do oceny naukowców, ich wpływu na naukę, w konkursach na stanowiska, w rozdzielaniu grantów itd.

Jeżeli na wykresie przedstawiającym sieć artykuł jest kropką, to cytowanie jednego artykułu przez drugi może być kreską między dwoma kropkami. I teraz znowu mamy do czynienia z siecią bezskalową: artykuł, który został już raz zacytowany, ma o wiele większe szanse, by zacytowano go ponownie. Bo skąd ja wiem o artykułach do cytowania? Na przykład z wyszukiwarki google.scholar, która zwraca najpierw artykuły o większej liczbie cytowań. Ale nawet przed google.scholar tak było, najstarsze prace dokumentujące to zjawisko pochodzą z lat ’60 zeszłego wieku. Nie sposób bowiem czytać całej literatury, więc poza najwęziej rozumianym tematem pracy, cytuję chętniej prace, które już raz cytowałem, a często o jakiejś pracy dowiaduję się, bo ją ktoś zacytował.

Nie mam pomysłu, co by z tym można było zrobić, ale mnie irytuje, bo efekt jest taki: bywa, że znakomite prace nie są cytowane tylko dlatego, że w podobnym czasie — niekoniecznie wcześniej — wyszła podobna praca, która z takich czy innych powodów trafiła na świecznik. Pomijając sytuację, gdy pewna praca była zdecydowanie pierwsza w swojej dziedzinie, to niezależne od siebie publikacje potrafią dostawać zupełnie różne liczby cytowań tylko dlatego, że jedna z nich ma bardzo znanego autora (albo po prostu miała szczęście dostać się do lepszego czasopisma). To jest niesprawiedliwe, bo nieproporcjonalnie nagradza jednego autora, a co gorsza, redukuje różnorodność reprezentowanych w naukowym mainstreamie interpretacji i poglądów.

Ale to małe miki. Mam lepszą historię.

Człowiek ma mniej więcej dwadzieścia tysięcy różnych genów kodujących białka. Ze wszystkich kręgowców, genom człowieka jest najlepiej poznany – co nie znaczy że znamy go bardzo dobrze. Kiedy sprawdzam5, jakie geny są aktywowane u ludzi chorych na gruźlicę, o mniej więcej połowie wiem w przybliżeniu do czego służy. Pozostałe mają w najlepszym razie jakieś szczątkowe opisy. Moim ulubionym przykładem jest gen ANKRD22, który jest jednym z najlepszych biomarkerów gruźlicy. Gen jest indukowany przez interferon (który odgrywa dużą rolę w gruźlicy6), produkowane białko ma strukturę, którą możemy odgadnąć – i w sumie tyle. Niewiele o nim wiadomo, poza tym, że bierze udział w całym szeregu różnych procesów chorobowych.

Preferencyjne przyłączanie w tym przypadku działa tak, że więcej badań publikuje się na temat genów, o których już i tak dużo wiemy. Garstka genów omawiana jest w tysiącach artykułów naukowych, a jednocześnie – tysiące genów w ogóle nie pojawia się w żadnych publikacjach7:

Zwróćcie uwagę na niebieskie punkty. Każdy z nich oznacza jeden gen; na pionowej osi jest związana z tym genem liczba opublikowanych badań naukowych. Jak widać, pewne geny (takie jak TNF albo interleukina 6) mają tysiące publikacji, ale większość genów nie była dotąd jeszcze nigdy badana.

Najgorsze jest to, że pieniądze na badania rozkładają się dokładnie tak samo: łatwiej dostać grant na badanie genu, o którym już wiemy, że jest ważny, i na temat którego napisano tysiące prac, niż na badanie genu, o którym nic nie wiemy.

Staję się powoli SBF, a może nawet USBF (zależy od punktu widzenia), i gdybym mógł zmienić w nauce jedną rzecz, to właśnie te różne preferencyjne przyłączania i sieci bezskalowe. Noble z jednej strony są fajne, bo popularyzują naukę, ale jednocześnie napędzają zjawiska, które szkodzą nauce. Dlatego przestałem je lubić.


  1. USBF, czyli Uprzywilejowani Starzy Biali Faceci. 
  2. Niedawno miałem praktyczne doświadczenie jak to działa: pewien USBF, profesor biologii, wagi ciężkiej (czyt. gruba ryba), poinformował mnie, że rozmawiał z fizykiem-noblistą podczas spotkania w Lindau, i ten mu powiedział, że nie wiadomo, czy globalne ocieplenie jest spowodowane przez człowieka. I koniec, żadne argumenty się już nie przebiją, bo NOBLISTA i FIZYK tak powiedział. Normalnie jakbym rozmawiał z korwinoidem z wykopu, ale nie, ten człowiek jest wielkim uczonym – w swojej dziedzinie. 
  3. Niestety, to nieprawda. Liczysz się tyle, ile ma średnio cytowań artykuł z czasopisma, w którym publikujesz – czyli tzw. impact factor. Publikacja w Nature, którą pies z kulawą nogą nigdy nie przeczytał liczy się więcej, niż publikacja w PLoS ONE, która została zacytowana przez stu innych autorów. I to jest skandal. Kiedyś napiszę o tym notkę. 
  4. Tak, oczywiście, znam mnóstwo kontrprzykładów, ale nic lepszego nie ma. Kiedyś napiszę o tym notkę. 
  5. Niestety, sporo artykułów naukowych jest za paywallem. Ale jeśli kto ciekawy, to w opisie działania mojego pakietu do analizy ekspresji genów jest sporo na ten temat. Kiedyś napiszę o tym notkę. 
  6. Kiedyś napiszę o tym notkę. 
  7. Ilustracja pochodzi z pracy Huss III, Jon W., et al. „The Gene Wiki: community intelligence applied to human gene annotation.” Nucleic acids research 38.suppl_1 (2009): D633-D639.. Właśnie napisałem o tym notkę. 

Na podstawie sondaży przewiduję, że wybory w Niemczech (24.9.2017) będą miały następujące wyniki:

Linie przerywane to wyniki wyborów z 22.9.2013. Pionowe prostokąty to 95% przedział przewidywania. Stracą obie duże partie. AfD ma szansę, by zostać „trzecią siłą”, ale mamy tu największy rozrzut badań. Linke i Zieloni w miarę stabilnie. FDP znów w parlamencie.

Jak to się rozłoży na rzeczywiste liczby miejsc w parlamencie, zależy od tego, jak głosy rozłożą się w landach. Niemiecka ordynacja wyborcza jest skomplikowana. Po pierwsze, parlament liczy co najmniej 598 posłów, ale może liczyć więcej. Po drugie, każdy głosujący oddaje dwa głosy: pierwszy głos na coś w rodzaju JOW-ów, wybierając kandydatów bezpośrednich ze swojego okręgu, i drugi na listę partyjną. Pierwszym głosem wybiera się 299 kandydatów ze wszystkich 299 okręgów; pozostałe głosy rozdziela się w obrębie landów (a nie całego kraju, jak u nas).

Poniżej – jeszcze raz to samo w tabeli (w nawiasie 95% przedział przewidywania). Po wyborach opiszę prostacką metodę, jaką doszedłem do tych przewidywań, i porównam je z sondażami z dzisiaj i okolic.

CDU 36.5% (34.5 – 38.5)
SPD 22.3% (19.9 – 24.7)
Grüne 7.7% (6.2 – 9.2)
FDP 9.4% (7.7 – 11.0)
Linke 9.5% (7.9 – 11.1)
AfD 10.3% (7.8 – 12.8)
Inne 4.3% (2.4 – 6.2)


Znowu o puszczy

30Czer17

Lasy Państwowe wraz z kumplami intensywnie zabiegają o to, żeby przeciwników wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej obsmarować jako lewaków i ekoterrorystów. Gradacja kornika jest według nich spowodowana nie niszczeniem lasu przez sadzenie świerków , tylko przez brak wycinek — na żądanie lewackich ekoterrorystów i innych świrów. Leśnicy, rzeczowi specjaliści od lasów, od lat dbają o to, żeby utrzymać Puszczę w nienaruszonym stanie, heroicznie walczą z kornikiem, a tu przy chodzą wariaci i kij im w szprychy wtykają.

Nope. To odwracanie kota ogonem. Przeciw wycinkom w Puszczy nie protestują tylko „ekolodzy” (as in, „działacze na rzecz ochrony przyrody”), ale przede wszystkim ekolodzy (as in, naukowcy, specjaliści od ekosystemów). Naukowcy ci nie mają żadnego finansowego interesu w obronie Puszczy: ani nie zarabiają na drewnie (jak leśnicy), ani nie zarabiają na turystach (jak mieszkańcy Białowieży). Zależy im tylko na zachowaniu Puszczy w stanie naturalnym.

Krótko i przystępnie jest to wszystko wytłumaczone w dwustronicowym FAQ autorstwa trzech polskich naukowców specjalizujących się w ekologii, w tym ekologii lasów. Oświadczenie w sprawie wycinki podpisało również 33 dziekanów wydziałów przyrodniczych polskich uniwersytetów.

Wiele zepsutych rzeczy można odtworzyć czy odbudować: instytucje państwowe, ustanowione prawa, zburzone pomniki czy nawet miasta. Puszczy się tak nie odtworzy, bo raz utracona bioróżnorodność nie powróci w żadnym dającym się przewidzieć czasie.


I obviously agree that we have to follow the latest guidelines, I’m just worried if deviating from the convention may rub reviewers off the wrong way (Oczywiście, że powinniśmy stosować się do najnowszych rekomendacji, ale obawiam się, że odstawanie od konwencji może nie spodobać się recenzentom)

Współautorka, młodsza ode mnie o dekadę, krytykuje pomysł podawania przedziałów ufności zamiast wartości p (które są i tak w dodatkowej tabeli w manuskrypcie) — konwencji, która jest starsza od niej o parę dekad, a która przeszła do mainstreamu w czasie, gdy ona była jeszcze w szkole podstawowej. Wartości p są oczywiście potrzebne, ale dalece nie wystarczające; ślepe stosowanie wartości p uważa się za jedno ze źródeł kryzysu powtarzalności wyników (reproducibility crisis) w nauce. W szczególności nie powinno się ich stosować gdy mamy do czynienia z estymacją, a nie, explicite, testowaniem.

Poza tym, zawsze wyobrażałem sobie, że gdy będę miał te czterdzieści ileś lat, to będę z cynicznym uśmiechem uczył młodych, naiwnych naukowców jak porzucić durne naukowe ideały, by pozyskać lepsze recenzje i impakt faktory. Nigdy nie myślałem, że będzie odwrotnie.

Cytat bonusowy:

Q: Why do so many colleges and grad schools teach p = 0.05? (dlaczego tak wiele uniwersytetów uczy p=0.05?)

A: Because that’s still what the scientific community and journal editors use. (bo tego ciągle używa środowisko naukowe i redaktorzy czasopism)

Q: Why do so many people still use p = 0.05? (dlaczego ludzie wciąż używają p=0.05?)

A: Because that’s what they were taught in college or grad school. (bo tego ich nauczono na studiach)

George Cobb, za Wasserstein i Lazar, „The ASA’s Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose”, The American Statistician 70(2), 2016.


Cytat na dziś

07Kwi17

Życie jest wrzodem na tkance wszechświata.

Jerzy Vetulani, 21.1.1936 — 6.4.2017